Chương trình Tham quan Nghĩ dưỡng Tại Khách Sạn Ngân Hà - Agribank Quảng Trị

Khách sạn Ngân Hà xin trân trong giới thiệu chương trình tham quan cho khách hàng Tham quan nghĩ dưỡng tại Quảng Trị

Địa chỉ liên hệ:    - Khách sạn Ngân Hà: 01 Lê Quý Đôn, TP. Đông Hà, Quảng Trị.

                  - Khách sạn Ngân Hà 2:  Biển Cửa Tùng -  Vĩnh Linh,  Quảng Trị.

Điện thoại liên hệ: Nguyễn Văn Tụng – Giám đốc Khách sạn Ngân Hà -  0905.072.456