CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN NGHĨ DƯỠNG TẠI KHÁCH SẠN NGÂN HÀ - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT - QUẢNG TRỊ

Khách sạn Ngân Hà xin trân trong giới thiệu chương trình tham quan cho khách hàng Tham quan nghĩ dưỡng.