Agribank Quảng Trị sơ kết mô hình vay vốn qua tổ Hội Nông dân

Ngày 12/08/2011, Agribank Quảng Trị và Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết quá trình thực hiện Kế hoạch liên ngành số 03/KHLN/2008 ngày 18/11/2008 về mô hình vay vốn qua tổ Hội Nông dân.
Đến dự có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị,  Ban Dân vận Tỉnh ủy và các bên liên quan.

Là một NHTM nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, Agribank Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt, Chi nhánh đã tích cực phối hợp và ký các thỏa thuận liên ngành với Hội Nông dân tỉnh để chuyển tải vốn vay và các dịch vụ Ngân hàng đến trực tiếp Hộ nông dân.

Sau khi ký kết Kế hoạch liên ngành số 03/KHLN/2008 (thay thế cho Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-2000) và thỏa thuận liên ngành số 01/TTLN-NHNo-HND nhằm triển khai các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công tác cho vay qua tổ Hội Nông dân đã được củng cố, phát triển và đạt được những kết quả nhất định.

Về đầu tư tín dụng qua Tổ Hội nông dân, qua gần 4 năm thực hiện, mô hình cho vay qua tổ đã có bước phát triển tốt, doanh số cho vay đạt 467.631 triệu đồng; doanh số thu nợ 293.199 triệu đồng; dư nợ đến 30/06/2011 đạt 207.683 triệu đồng, tăng 6,24 lần so với thời điểm 30/09/2008; có 342 tổ với 8.591 thành viên vay vốn; tỷ lệ nợ xấu 2.78%. Một số chi nhánh có doanh số cho vay lớn, dư nợ cao như Agribank Vĩnh Linh, Agribank Triệu Hải, Agribank Cam Lộ.

Vốn cho vay tập trung chủ yếu đầu tư cho nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn.

Công tác huy động tiết kiệm qua tổ đã được triển khai thực hiện thí điểm ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hướng Hóa để rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng trong toàn tỉnh.

Thông qua việc tổ chức thực hiện Kế hoạch liên ngành số 03/KHLN/2008, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị cũng đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt, qua đó các tổ, hội được củng cố, phát triển, hoạt động đa dạng, phong phú và có hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Kế hoạch liên ngành số 03/KHLN/2008 vẫn tồn tại một số hạn chế như: chất lượng hoạt động các tổ tín dụng còn thấp nên nợ xấu còn ở mức 2,78%; Sự phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp Hội Nông dân và cán bộ ngân hàng ở một số địa bàn chưa thường xuyên và sâu sát.

Thời gian tới, Agribank Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân, chính quyền địa phương rà soát các tổ vay vốn thiếu hiệu quả, đối chiếu các đối tượng vay phù hợp để đảm bảo nguồn vốn vay đến tay người dân thực sự hiệu quả.
 
 

Ông Hồ Sỹ Trọng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Quảng Trị 
phát biểu tại Hội nghị
 
 

Ông Hoàng Minh Thông, Giám đốc Agribank Quảng Trị 
phát biểu tại Hội nghị
 
 

Ông Nguyễn Đán, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị 
phát biểu tại Hội nghị