Agribank Quảng Trị tổ chức tập huấn sản phẩm dịch vụ và bảo mật công nghệ thông tin.

Vừa qua, ngày 16/06/2018, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Agribank Tỉnh về việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ hàng năm, Agribank Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tập huấn sản phẩm dịch vụ và bảo mật công nghệ thông tin (CNTT).
Agribank Quảng Trị tổ chức tập huấn sản phẩm dịch vụ và bảo mật công nghệ thông tin.
(Cập nhật lúc 16:0 ngày 20/6/2018)
Vừa qua, ngày 16/06/2018, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Agribank Tỉnh về việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ hàng năm, Agribank Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị tập huấn sản phẩm dịch vụ và bảo mật công nghệ thông tin (CNTT).
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hải Quân - Phó giám đốc, lãnh đạo các phòng và các cán bộ nhận khoán dịch vụ tại Hội sở; tại các chi nhánh loại II có Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách dịch vụ; Giám đốc các Phòng giao dịch, Tổ phát triển Sản phẩm dịch vụ, Cán bộ làm nghiệp vụ thẻ và ATM và Cán bộ phụ trách Điện Toán.
 
Ông Nguyễn Hải Quân - Phó giám đốc Agribank Quảng Trị chỉ đạo hội nghị
 
Nội dung tập huấn về sản phẩm dịch vụ bao gồm: Giới thiệu tổng quan về hệ thống sản phẩm dịch vụ Agribank và các kênh phân phối; tập huấn dịch vụ QR code triển khai trên E-Mobile Banking; Một số vấn đề về an toàn, bảo mật thông tin tài khoản và giao dịch trên E-banking; Tập huấn sản phẩm Internet Banking; Nhận diện rủi ro trong hoạt động Thẻ, Giải pháp phòng chống rủi ro, gian lận, giả mạo thẻ, Xử lý tra soát khiếu nại về nghiệp vụ Thẻ.
 
Nội dung tập huấn về bảo mật Công nghệ thông tin bao gồm: Tập huấn tổ chức cấp phát User và an toàn hệ thống Internet – Banking; Hướng dẫn triển khai quy chế đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống CNTT trong hoạt động Agribank. Hội nghị cũng đưa ra một số lưu ý về một số vấn đề còn tồn tại của các chi nhánh, cũng như giải đáp những thắc mắc, kiến nghị.
 
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
 
Thông qua Hội nghị, cán bộ Agribank Quảng Trị được trang bị thêm các kiến thức về an toàn bảo mật thông tin ngân hàng của Agribank, cách chủ động nhận diện các hành vi lừa đảo đánh cắp thông tin của tội phạm để đảm bảo an toàn hệ thống; từ đó có thể hướng dẫn khách hàng nhận diện và tự bảo vệ trước các hành vi lừa đảo đang ngày càng phổ biến, để khách hàng an tâm trong việc sử dụng các tiện ích dịch vụ hiện đại của Agribank. Hội nghị cũng trang bị các kiến thức cho cán bộ Agribank Quảng Trị về sản phẩm dịch vụ nhằm có thể tư vấn cho khách hàng lựa chọn những dịch vụ thích hợp nhất trong số hơn 200 sản phẩm dịch vụ do Agribank cung cấp.
 
 

Tác giả bài viết: Thái Anh Vũ - Agribank Quảng Trị